stage de danse traditionnelle et chant organisé par le CAFH le 3.4.2022 – σεμινάριο παραδοσιακού χορού και τραγουδιού

Nous avons le plaisir de vous inviter au stage de danse traditionnelle et chant organisé par le Cercle et qui aura lieu le dimanche 3 avril 2022.

Notre chère amie Katerina Karagianni, professeure de danses traditionnelles et de chant, présidente de la Maison Franco-Hellénique de Lorraine à Nancy, nous propose cette année un stage de danses traditionnelles de toute la Grèce ainsi qu’un chant que nous apprendrons, chanterons et danserons !

Les participants devront détenir le « passe vaccinal » (ou test covid pour enfants à partir de 12 ans)

Vous ne savez ni danser ni chanter ? Pas de problème ! Ce stage s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux avancés.

Venez passer une belle journée et fêter en même temps l’arrivée du printemps

au Chalet des Pêcheurs, chemin du Routoir à  Ilkkirch-Graffenstaden (plan en PJ)*

Horaires : 10h30 – 13h et 14h30 – 16h30

En raison des conditions sanitaires, chacun apportera son repas. L’association vous offrira ouzo, café grec, thé.

Prix pour les membres à jour de leur cotisation 2022 : 35€

Pour des personnes souhaitant devenir membres : 35€ plus cotisation : 15€ (10€ pour chômeurs, étudiants de moins de 26 ans)

Pour les 12-16 ans : 25€

Pour les non-membres : 40€

Nombre de places : 25 (priorité aux membres du Cercle d’Amitié Franco-Hellénique)

Réservation/Inscription auprès d’Amalia Gonidaki uniquement,

– par voie électronique : goamalia@hotmail.com

 puis

en envoyant votre chèque à l’ordre du CAFH impérativement avant le 30 mars 2022 à GONIDAKI Amalia, 16 rue de Plobsheim, 67100 STRASBOURG

ou en faisant un virement sur le compte du Cercle :

IBAN Banque Populaire FR 76 1470 7500 4747 1915 3344 452  

(Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du chèque ou du virement)

Après le 20 mars, aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf en cas de possibilité de remplacement à partir d’une liste d’attente. 

Nous serons heureux de danser, de chanter, et de partager le moment du repas avec vous.

*Pour se rendre en voiture au Chalet des Pêcheurs (voir plan joint) prendre l’autoroute A4 et la sortie Baggersee

Aller à droite (direction Illkirch centre). Un peu après l’arrêt de tram Colonne prendre à gauche la rue de l’industrie, puis la 3ème rue à gauche : rue du travail, qui se prolonge par le chemin du routoir, qu’il faut suivre jusqu’au bout (on passe sous l’autoroute) pour arriver au chalet des pêcheurs.

*Si vous venez en tram (tram A), l’arrêt le plus proche est l’arrêt Leclerc (juste après l’arrêt Colonne).

Έχουμε τη χαρά να σας καλέσουμε στο σεμινάριο παραδοσιακού χορού και τραγουδιού που διοργανώνει ο σύλλογός μας την Κυριακή 3 Απριλίου.

Η πολυαγαπημένη μας φιλη, Κατερίνα Καραγιάννη, καθηγήτρια παραδοσιακών χορών και τραγουδιού, πρόεδρος του συλλόγου Maison Franco-Hellénique de Nancy, μας προτείνει φέτος ένα σεμινάριο παραδοσιακών χορών απ’όλη την Ελλαδα καθώς και ένα τραγούδι που θα το μάθουμε και να το τραγουδάμε και να το χορεύουμε!  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (ή τεστ covid από 12 ετών). 

Δεν ξέρετε ούτε να τραγουδάτε ούτε να χορεύετε? Κανένα πρόβλημα !! Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους.

Ελάτε να περάσουμε μια όμορφη μέρα και να γιορτάσουμε ταυτόχρονα τον ερχομό της Ανοιξης στο  Chalet des Pêcheurs, chemin du Routoir à  Ilkkirch-Graffenstaden (βλ.συν/νο)*

Ωράρια :10:30-13:00 και 14:30-16:30 

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών σας προτείνουμε να φέρει ο καθένας το φαγητό του. Ο σύλλογος σας προσφέρει ουζάκι, ελληνικό καφεδάκι και τσαγάκι. 

Τιμή για τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή 2022 : 35 ευρώ

Για τα καινούρια μέλη : 35 ευρώ +συνδρομή 15 ευρώ (ή 10 ευρώ για ανέργους, φοιτητές κάτω των 26) 

Για νέους 12-16 χρονων : 25 ευρώ

Για τα μη μέλη : 40 ευρώ.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων για το σεμιναριο : 25 άτομα  (προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Γαλλοελληνικού Κύκλου Φιλίας).

Κράτηση/Εγγραφές μόνο στην Αμαλία Γονιδάκη,

-μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : goamalia@hotmail.com

-ύστερα

στέλνοντας την επιταγή σας σε διαταγή CAFH υποχρεωτικά πριν τις 30 Μαρτίου 2022 στη διεύθυνση : GONIDAKI Amalia, 16 rue de Plobsheim, 67100 STRASBOURG

ή μπορείτε να κάνετε απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό :

IBAN Banque Populaire FR 76 1470 7500 4747 1915 3344 452  

(oι εγγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτές χωρίς την παραλαβή επιταγής ή κατάθεσης στο λογαριασμό)

Δε θα πραγματοποιηθούν επιστροφές χρημάτων μετά τις 20  Μαρτίου εκτός από την περίπτωση που  το άτομο αντικατασταθεί από ένα άλλο που βρίσκεται σε λίστα αναμονής.

Θα χαρούμε πολύ να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να μοιραστούμε το γεύμα μαζί σας. 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *